DMCA

Food From Heaven respecteert de intellectuele eigendomsrechten van anderen en verzoekt haar gebruikers hetzelfde te doen. Als u van mening bent dat uw werk op een manier is gekopieerd waarbij inbreuk wordt gemaakt op het auteursrecht, volgens de Digital Millennium Copyright Act (DMCA) of andere toepasselijke wetgeving inzake intellectuele eigendom, vragen we u ons hiervan op de hoogte te stellen.

Om een geldige DMCA-klacht in te dienen, moet u de volgende informatie verstrekken:

  1. Identificatie van het auteursrechtelijk beschermde werk waarop de beweerde inbreuk is gepleegd, of, indien meerdere auteursrechtelijk beschermde werken op een enkele online site onder één kennisgeving vallen, een representatieve lijst van dergelijke werken op die site.
  2. Identificatie van het materiaal waarvan beweerd wordt dat het inbreuk maakt of het onderwerp is van inbreukmakende activiteiten en dat verwijderd of ontoegankelijk moet worden gemaakt, en informatie die redelijkerwijs voldoende is om ons in staat te stellen het materiaal te lokaliseren.
  3. Informatie die redelijkerwijs voldoende is om ons in staat te stellen contact met u op te nemen, zoals uw naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres.
  4. Een verklaring dat u te goeder trouw gelooft dat het betwiste gebruik niet is geautoriseerd door de auteursrechthebbende, diens vertegenwoordiger of de wet.
  5. Een verklaring dat de informatie in de kennisgeving accuraat is en, onder straf van meineed, dat u bevoegd bent om op te treden namens de eigenaar van een exclusief recht dat naar verluidt wordt geschonden.

U kunt uw melding sturen naar [email protected].