Algemene Voorwaarden

Welkom bij Food From Heaven!

Deze algemene voorwaarden regelen het gebruik van de website foodfromheaven.nl en alle bijbehorende diensten die worden aangeboden door Food From Heaven. Door deze website te bezoeken en/of gebruik te maken van de aangeboden diensten, stemt u in met deze algemene voorwaarden. Lees deze voorwaarden zorgvuldig door voordat u de website gebruikt.

 1. Intellectuele eigendom
  1.1 De inhoud van deze website, inclusief maar niet beperkt tot tekst, afbeeldingen, logo’s, en audiovisuele materialen, zijn eigendom van Food From Heaven, tenzij anders vermeld.
  1.2 Het is niet toegestaan om materiaal van deze website te kopiëren, reproduceren, distribueren, of op enige wijze te gebruiken zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Food From Heaven.
 2. Gebruik van de website
  2.1 Door deze website te gebruiken, stemt u ermee in dat u de website niet zult gebruiken voor enig onwettig doel of op enige wijze die de rechten van anderen schendt.
  2.2 U stemt ermee in om de website niet te gebruiken voor het verzenden van ongevraagde commerciële communicatie.
  2.3 U bent als enige verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van de gegevens die u op de website verstrekt.
 3. Aansprakelijkheid
  3.1 Food From Heaven streeft ernaar om nauwkeurige en actuele informatie te verstrekken op deze website, maar geeft geen garantie voor de juistheid, volledigheid of actualiteit van de verstrekte informatie.
  3.2 Food From Heaven is niet aansprakelijk voor enige directe, indirecte, incidentele, gevolg-, of speciale schade die voortvloeit uit uw gebruik van deze website.
 4. Wijzigingen
  4.1 Food From Heaven behoudt zich het recht voor om deze algemene voorwaarden op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen.
  4.2 Het is uw verantwoordelijkheid om regelmatig deze voorwaarden te controleren op eventuele wijzigingen.
 5. Toepasselijk recht
  5.1 Op deze algemene voorwaarden is het Nederlands recht van toepassing.
  5.2 Eventuele geschillen voortvloeiend uit deze algemene voorwaarden zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.

Door deze website te gebruiken, verklaart u dat u deze algemene voorwaarden heeft gelezen, begrepen en ermee instemt gebonden te zijn aan de bepalingen ervan.

Voor vragen over deze algemene voorwaarden kunt u contact met ons opnemen via [email protected]